TRAFIKULYKKER

Har man været ude for en trafikulykke, som involverer et andet motorkøretøj, er man som udgangspunkt altid berettiget til erstatning fra modpartens lovpligtige ansvarsforsikring – også selv om man selv er skyld i ulykken.

SOLOULYKKE

Er man fører ved en soloulykke, er man alene dækket af egne forsikringer fx ulykkesforsikringer og forsikringer mod tab af erhvervsevne. I sjældne tilfælde er der tegnet en egentlig førerforsikring.

Er man passager ved en soloulykken, vil man være berettiget til erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring på samme vis, som hvis der havde været en modpart.

VED DU IKKE HVEM, DEN ANDEN BILIST ER?

Man kan stadig få erstatning, selv om man ikke ved, hvem den anden bilist var – eller hvis bilisten stikker af fra ulykkesstedet, inden man når at få kontaktoplysninger. I den slags situationer er det vigtigt, at man foretager politianmeldelse samt kontakter en advokat for at få afklaret, om man er berettiget til erstatning igennem DFIM (Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjer).

KONTAKT OS INDEN DU ACCEPTERER EN SPECIALLÆGE

Til brug for vurdering af en eventuel méngrad anmoder forsikringsselskabet ofte om, at der indhentes en speciallægeerklæring. En speciallægeerklæring er af meget stor betydning for udmålingen af erstatning i sagen. Derfor er det også yderst vigtigt, at man kommer til en objektiv og dygtig speciallæge. Af samme grund anbefaler vi, at man kontakter en advokat med speciale i erstatningsret, inden man accepterer en speciallæge.

Læs mere om de forskellige erstatningsposter her.

Hos SKADEadvokaterne har vi stor erfaring med at opnå erstatning som følge af trafikulykker. Kontakt os for en gratis uforpligtende vurdering af netop dine muligheder.