ERSTATNING TIL EFTERLADTE

Har du mistet din ægtefælle eller samlever, har du muligvis krav på erstatning for tab af forsørger.

ER DER EN ANSVARLIG SKADEVOLDER?

Er der en ansvarlig skadevolder, fastsættes erstatningen for tab af forsørger til 30% af det beløb, den afdøde ville have fået ved tab af den fulde erhvervsevne.

KRAV PÅ OVERGANGSBELØB

Udover forsørgertabserstatningen har man som efterlevende ægtefælle eller samlever krav på et overgangsbeløb.

Overgangsbeløbet er en standardiseret kompensation for de forskellige uforudsete og mere eller mindre dokumenterbare udgifter, der som regel vil være forbundet med en ægtefælles eller samlevers død, herunder begravelsesudgifter.

ERSTATNING TIL AFDØDES BØRN

Efterlader afdøde sig børn, har disse også ret til erstatning. Erstatningen fastsættes til et beløb svarende til summen af de børnebidrag, som afdøde ville være pålagt at betale, hvis afdøde var bidragspligtig. Var afdøde eneforsørger, forhøjes erstatningen med 100%.

STEDBØRN, FORÆLDRE MM. KAN OGSÅ FÅ ERSTATNING

Det er ikke kun ægtefæller, samlevende og børn, der har ret til forsørgertabserstatning. Hvis det kan dokumenteres, at der har fundet en faktisk forsørgelse sted, har den efterladte krav på en skønsmæssigt udmålt forsørgertabserstatning.

F.eks. kan stedbørn, plejebørn, forældre, fraseparerede og fraskilte ægtefæller have krav på en skønsmæssigt udmålt forsørgertabserstatning.

DØDSFALD I FORBINDELSE MED ARBEJDE

Er dødsfaldet sket i forbindelse med arbejdet gælder andre regler.  Der kan læses mere om disse her.

HVORFOR BRUGE EN ADVOKAT?

Forsikringsselskaberne oplyser ikke altid, hvilke krav der tilkommer de efterladte. Det er derfor vigtigt, at man modtager relevant rådgivning om sine rettigheder fra en advokat med speciale i erstatningsret.

Hos SKADEadvokaterne kan vi på baggrund af vores kompetencer og erfaring yde kompetent rådgivning ved tab af forsørger, så kontakt os for en gratis vurdering af dine muligheder.