PATIENTSKADER

HVAD DÆKKER DEN OFFENTLIGE ERSTATNINGSORDNING?

Som patient er man omfattet af en offentlig erstatningsordning, der kaldes Patienterstatningen. Ordningen dækker i visse tilfælde:

  • fysiske eller psykiske behandlingsskader – efter undersøgelse eller behandling (eller manglende behandling) på offentligt eller privat hospital, hos egen læge, speciallæge eller andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner
  • lægemiddelskader – fysiske skader eller bivirkninger, der går ud over, hvad du med rimelighed må acceptere efter brug af medicin

ERSTATNING EFTER FYSISKE OG PSYKISKE BEHANDLINGSSKADER

Erstatningsordningen gælder kun, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder:

  • skaden kunne være undgået, fordi en erfaren specialist i samme situation ville have handlet anderledes
  • skaden skyldes fejl eller svigt i apparaturer
  • skaden kunne være undgået ved en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode
  • skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, man blev behandlet for, og skaden går ud over, hvad du med rimelig bør tåle

Det er kun erstatninger over kr. 10.000, der kan dækkes. Minimumsgrænsen gælder dog ikke raske forsøgspersoner og donorer.

ERSTATNING EFTER BRUG AF MEDICIN

Erstatningsordningen efter brug af medicin gælder kun, hvis skaden eller bivirkningerne:

  • går ud over, hvad man med rimelighed må acceptere. Det betyder blandt andet, at man må acceptere større bivirkninger efter brug af lægemidler, hvis man har en alvorlig sygdom

Det er kun erstatninger over kr. 3.000, der kan dækkes. Minimumsgrænsen gælder dog ikke raske forsøgspersoner og donorer.

Man kan ikke få erstatning for den sygdom, man bliver behandlet for, eller fordi man ikke blev rask af behandlingen.

ANMELDELSE

Anmelde af en skade skal ske til Patienterstatningen. Det er muligt at finde et elektronisk anmeldelsesskema på Patienterstatningens hjemmeside. Derudover har alle regioner oprettet Patientkontorer, hvor der er tilknyttet patientvejledere, der kan rådgive om rettigheder og hjælpe dig med at få sendt en anmeldelse af en skade.

Det er gratis at anmelde en sag til Patienterstatningen.

UDMÅLING AF ERSTATNING

Anerkendes en skade som en patientskade, sker der udmåling af erstatning efter Erstatningsansvarslovens regler. Læs mere om erstatningsposterne her.

I patientskadesager er det meget individuelt, om og eventuelt hvornår, man bør påtage sig advokathjælp til sagen. Hos SKADEadvokaterne er vi gerne behjælpelige med at foretage en gratis og uforpligtende vurdering af spørgsmålet i din sag.