PISKESMÆLD

HVAD ER ET PISKESMÆLD?

Piskesmæld kaldes også for whiplash og opstår, når hovedet bliver kastet kraftigt frem og tilbage. De fleste piskesmæld sker ved påkørsler bagfra i trafikken, men piskesmæld kan også ske på mange andre måder.

ERSTATNINGSMULIGHEDER

Problemet med piskesmældsskader er, at de ofte ikke kan konstateres på almindelige røntgen- eller skanningsbilleder. De såkaldte ”objektive tegn” på skaderne mangler derfor ofte. Det kan derfor være svært at opnå erstatning for piskesmældsskader.

Der er i de senere år i øget omfang sket en psykiatrisering af piskesmældsramte, hvilket har øget behovet for advokatbistand i sager om erstatning for piskesmæld. Forsikringsselskaberne afviser i større omfang at betale erstatning ved piskesmældsskader, ligesom vi oplever, at visse forsikringsselskaber henviser til speciallæger, der er skeptiske over for piskesmæld. Det er derfor meget afgørende, at man modtager rådgivning om valget af speciallæge, hvis man vil sikre, at man får den erstatning, man er berettiget til.

Læs mere om de forskellige erstatningsposter her.

Erstatningskrav forælder som udgangspunkt efter 3 år, og det er derfor vigtigt, at man anmelder en piskesmældsskade i god tid, ligesom man bør rette henvendelse til en advokat tidligt i forløbet for at sikre et optimalt dokumentationsgrundlag.  

Hos SKADEadvokaterne er vi eksperter i at opnå den erstatning, du er berettiget til efter en piskesmældsskade. Vi har gennem årene behandlet en lang række sager om piskesmæld. Herudover har vi et tæt samarbejde med Whiplashforeningen, hvor advokat Sara Maria Grau er bestyrelsesformand.