SKADER SKET I FRITIDEN

Har du været ude for en skade i din fritid, har du muligvis krav på erstatning.

ER DER EN SKADEVOLDER?

Er skaden sket i fritiden, og er der en skadevolder, som kan gøres erstatningsansvarlig, kan der rettes krav mod den ansvarlige skadevolder.

Læs nærmere om de forskellige erstatningsposter her.

ER DER INGEN SKADEANSVARLIGE?

Har man været ude for en skade, uden at der er andre at gøre ansvarlige, kan man alene henholde sig til sine private forsikringer fx ulykkesforsikringer og forsikringer mod tab af erhvervsevne (ofte tegnet via pensionsselskaber). I disse tilfælde afhænger mulighederne for at søge erstatninger af de konkrete forsikringer.

Det er vores oplevelse, at mange ikke er opmærksomme på, hvilke dækninger de har. Man bør derfor konkret undersøge dette.

Eksempler på forsikringer/dækninger/ordninger er:

  • Ulykkesforsikringer
  • Pensionsordninger
  • Erhvervsudygtighedsforsikringer
  • Sundhedsforsikringer

Ordningerne kan være privattegnede, tegnet via fagforening, arbejdsplads, bank, creditcards m.v.

VALG AF SPECIALLÆGE

En speciallægeerklæring er af meget stor betydning for udmålingen af erstatning i sagen. Derfor er det yderst vigtigt, at man kommer til en objektiv og dygtig speciallæge. Af samme grund anbefaler vi, at man kontakter en advokat med speciale i erstatningsret, inden man accepterer en speciallæge.

Hos SKADEadvokaterne har vi stor erfaring med alle typer af personskader. Vi vurderer gerne gratis og uforpligtende dine muligheder for at få erstatning samt behovet for eventuel advokatbistand.