ERSTATNING TIL BØRN

Er et barn kommet til skade, og er der en ansvarlig skadevolder, har barnet muligvis krav på erstatning.

HVORNÅR HAR ET BARN KRAV PÅ ERSTATNING?

Et barn kan også have krav på erstatning fra sine forældres ansvarsforsikring/familieforsikring, hvis der er noget at bebrejde en af forældrene i forbindelse med barnets tilskadekomst.

Såfremt barnet har krav på erstatning for varigt mén, har barnet automatisk krav på erstatning for tab af erhvervsevne. Dette medfører, at der for børn under 15 år kan opnås erstatning for erhvervsevnetab, hvis méngraden er på 5% eller derover. Beregningsmetoden for erhvervsevnetabet medfører, at selv mindre differencer i méngraden kan medføre store forskelle i erstatningens størrelse, og det er derfor vigtigt, at barnets méngrad fastsættes korrekt. I den forbindelse er det vigtigt, at barnet kommer til en dygtig og objektiv speciallæge.

ADVOKATHJÆLP ER ESSENTIEL I FORHOLD TIL ERSTATNING

Det ses ofte, at forsikringsselskaberne forsøger at få en sag afsluttet hurtigt ved udbetaling af en mindre godtgørelse/erstatning. Det er helt i orden at modtage godtgørelsen/erstatningen, men det er vigtigt samtidig at gøre forsikringsselskabet opmærksom på, at udbetalingen alene betragtes som en aconto erstatning, samt at sagen i øvrigt IKKE kan betragtes som afsluttet. Man bør ikke acceptere, at en sag mod et forsikringsselskab afsluttes, før sagen har været drøftet med en advokat med speciale i erstatningsret.

Hos SKADEadvokaterne tilbyder vi at vurdere børns personskadesag gratis. Det betyder, at forældrene helt uforpligtende kan kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen.