PERSONDATAPOLITIK

SKADEadvokaterne er dataansvarlige, idet vi i visse situationer anvender og registrerer en række personoplysninger om dig, eksempelvis når du bruger vores hjemmeside, henvender sig via kontaktformularer og du etablerer et klientforhold hos os. Vi har derfor udarbejdet denne persondatapolitik, som beskriver, hvordan vi behandler persondata.

INDSAMLING

SKADEadvokaterne beskytter og behandler vores klienters, modparters, leverandørers, medarbejderes og samarbejdspartneres mv. personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende datebeskyttelsesregler.

Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger. SKADEadvokaterne er dataansvarlige i en række situationer, hvor vi foretager sagsbehandling. I disse tilfælde indsamler vi kun de personoplysninger, som vi finder nødvendige og relevante til de aftalte formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Når vi indsamler oplysninger om dig, vil du altid blive informeret forinden. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan eksempelvis være dit navn, dit cpr.nr., din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer samt øvrige mere personlige oplysninger hvis dette findes nødvendigt for at hjælpe dig i den konkrete situation.

Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand som eksempelvis offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere.

BEHANDLING AF PERSONDATA

SKADEadvokaterne forstår, at behandling af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, eksempelvis indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse. Formålet med vores behandling af personlige oplysninger er at levere vores juridiske ydelser, fakturere samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt.

VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

SKADEadvokaterne videregiver dine personoplysninger internt i virksomheden eller til eksterne aktører, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter.

TIDSRAMMEN FOR BEHANDLING

SKADEadvokaterne behandler personoplysninger indtil det ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til. I henhold til lovgivningen er vi underlagt en opbevaringspligt, herunder dokumentations- og revisionskrav. Opbevaringsperioden er derfor op til 10 år, hvorefter processen til sletning af personoplysningerne vil påbegynde.

SIKKERHED

SKADEadvokaterne behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Vi har truffet en række sikkerhedsforanstaltningerne i vores organisering, processer og IT-systemer. Disse foranstaltninger har vi lavet med henblik på at beskytte dine oplysninger mod eksempelvis tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi evaluerer og optimerer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de følger med den teknologiske udvikling.

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Vi har links til andre hjemmesider på vores egen hjemmeside. Vi er ikke ansvarlige for disse hjemmesider samt deres indhold eller persondatabehandlingen. Der henvises til de konkrete hjemmesiders persondatapolitikker.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Som registreret har du ret til at få indsigt i de oplysninger, som SKADEadvokaterne behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om retning af urigtige oplysninger eller sletning af dine oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige sletnings proces påbegynder. Endeligt har du ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling samt behandling af dine personlige oplysninger.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid ret trække dit samtykke tilbage. Ønsker du dette, skal du kontakte os. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Desuden skal du være opmærksom på, at SKADEadvokaterne typisk vil være forpligtet til at opbevare, men ikke behandle, din persondata efter gældende regler. Slutteligt skal du være opmærksom på, at tilbagekaldelse af samtykke til behandling af personoplysninger medfører, at SKADEadvokaterne ikke længere kan varetage din sag, og at du derfor kan risikere at få et retstab.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil benytte din ret af dataportabilitet, er du velkommen til at kontakte os.

KONTAKT OS

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at benytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik.

Du kan i den forbindelse skrive til din nærmeste juridiske kontaktperson hos os, eller du kan kontakte os på følgende vis:

SKADEadvokaterne 

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

Tlf: +45 87 34 34 50
E-mail: mail@skadeadvokaterne.dk

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk

Vores databeskyttelsespolitik er senest opdateret den 2. juli 2018 og ændres løbende.