SALÆR I SAGER DER IKKE ER RETSSAGER

Salæret beregnes med udgangspunkt i, hvor lang tid der er blevet brugt på sagen. Ud over tidsforbruget vil der ved fastsættelsen af salæret blive taget hensyn til sagens resultat, sagens betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar og ikke mindst hvor stor en erstatning, der er kommet til udbetaling.

ANSVARLIG MODPART

Er der en ansvarlig modpart, skal denne bidrage til dækning af de advokatomkostninger, der knytter sig til sagen mod den ansvarlige modpart. Der er tale om et tilskud til advokatomkostningerne og ofte langt fra fuld dækning. Størrelsen af tilskuddet afhænger af størrelsen af den erstatning, ansvarsforsikringsselskabet udbetaler.

BETALER DEN ANSVARLIGE MODPART IKKE

I det omfang salæret ikke betales af en ansvarlig modpart, skal man selv betale salæret. Man skal endvidere selv betale for det arbejde, der udføres i forhold til en eventuel arbejdsskadesag, ulykkesforsikringssag, patientskadesag, kommunal sag m.v., ligesom der kan blive tale om faktiske udgifter, man selv skal afholde.

SAMMENHÆNG MELLEM AFREGNING OG ERSTATNING

Der er altid sammenhæng mellem afregningen og erstatningen, og man kan derfor hos SKADEadvokaterne altid være sikker på, at man ikke ender med en regning, der er uforholdsmæssigt stor i forhold til den opnåede erstatning. Det er vores erfaring, at salæret i de fleste sager udgør 5-15 % af den opnåede erstatning, hvoraf en del af salæret dækkes af en eventuel ansvarlig modpart.

Skulle der i en sag ikke være opnået den forventede erstatning i forhold til den tid, der er blevet brugt på sagen, vil vi ved afregningen af sagen tage hensyn til dette, så salæret som hovedregel kommer til at ligge i det nævnte interval.

SALÆR OPKRÆVES VED UDBETALING AF ERSTATNING

Hos SKADEadvokaterne har vi stor forståelse for den vanskelige økonomiske situation, vores klienter står i. Derfor yder vi også henstand med vores salær således, at vi alene opkræver salær, når der sker udbetaling af erstatning i sagen – også selvom det først sker efter lang tid.

Vi prioriterer åbenhed og tillid i forholdet med vores klienter, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål til advokatomkostninger.