SALÆR I RETSSAGER

Som udgangspunkt må man påregne selv at skulle betale alle sagens omkostninger ved en retssag. Der vil dog ofte være mulighed for at søge omkostningsdækning i form af retshjælp eller fri proces, og vores udgangspunkt vil i langt de fleste sager være det, at der ikke bør føres en retssag uden omkostningsdækning.

ANSØG OM RETSHJÆLP

Retshjælp søges sædvanligvis via ens private forsikringsselskab (som fører af bilen ved en trafikulykke skal retshjælp søges ved bilens kaskoforsikring). Retshjælp kan kun søges til en sag, hvis der skal anlægges en retssag. Det er for at få retshjælp til sagen afgørende, at retshjælpsforsikringen vurderer, at der er tale om en tvist, man har en reel chance for at få medhold i.

HVAD DÆKKER RETSHJÆLPEN?

Hvis man får tilsagn om retshjælpsdækning fra retshjælpsforsikringen, dækker retshjælpsforsikringen sagens omkostninger, dog begrænset af forsikringens dækningsmaksimum, som sædvanligvis ligger på kr. 175-200.000. Kommer sagens omkostninger over retshjælpsdækningens maksimum, skal man selv betale de overskydende beløb, eller der kan evt. søges fri proces hertil, jf. nedenfor. Desuden skal man betale en selvrisiko på 10 % af sagens omkostninger, dog minimum kr. 2.500. Hvis man opfylder de økonomiske grænser for at opnå fri proces, vil der ikke blive beregnet selvrisiko.

Det bemærkes, at retshjælpsdækning normalt kun omfatter arbejde i forbindelse med udarbejdelse af stævning, ansøgning om retshjælpsdækning samt selve retssagen, det vil sige fra den dag stævningen bliver indleveret til retten. Arbejde forud for ansøgningen om retshjælp dækkes således ikke af retshjælpsforsikringen.

En række tvister er endvidere undtaget dækning ved de fleste retshjælpsforsikringer., eksempelvis arbejdsskader (med undtagelse af trafikskader), tvister vedr. erhvervsudøvelse eller ansættelsesforhold.

ANSØG OM FRI PROCES

Fri proces kan som udgangspunkt kun søges, såfremt der ikke kan opnås retshjælpsdækning til sagen. Derudover skal man opfylde de økonomiske betingelser, hvis ikke sagen er af principiel karakter, hvilket de færreste sager er. De gældende økonomiske betingelser kan findes her.

Som ved ansøgning om retshjælp kan der kun søges fri proces, hvis der skal anlægges en retssag.

Ansøgning om fri proces kan være aktuelt, hvis ikke der kan søges retshjælp til sagen, ellers hvis retshjælpsforsikringen giver afslag på retshjælp.  Det kan også være aktuelt, hvis sagens omkostninger overstiger dækningsmaksimum på retshjælpsdækningen.

Såfremt man har eller får fri proces betaler Statskassen alle retssagens omkostninger, evt. bortset fra rejseomkostninger.

Såfremt man tidligere har fået afslag på/ikke søgt fri proces, fordi man ikke har opfyldt de økonomiske betingelser, vil der være mulighed for at søge senere, hvis de økonomiske betingelser på et senere tidspunkt er opfyldt.

Hos SKADEadvokaterne foretager vi altid en grundig vejledning inden, der besluttes at søge retshjælp eller fri proces til en sag.